Beskæftigelse

14. maj 2020

Gradvis åbning af aktivitets og samværstilbuddet Vongshøj, Løgumgård

Så er aktivitets og samværstilbuddet Vongshøj klar til en gradvis genåbning.

Den gradvise åbning for borgerne vil betyde, at der træffes individuelle faglige vurderinger ift. den enkelte borgers psykiske og fysiske almene tilstand. Beslutningen vil blive truffet i samar-bejde med borgere, botilbud og medarbejdere. Inden den enkelte borger tilbydes at komme Stilbage på Vongshøj, udarbejdes detaljerede planer ift. tilbagevenden til tilbuddet Vongshøj. Ved tilbagevenden på Vongshøj, må der forventes ændringer, i den enkelte borgers visiterede tilbud ift. tidsramme og evt. mål mm. 

Der skal forventes forandringer og nye forhold, da meget vil være forandret iht. givende ret-ningslinjer fra forskellige myndige instanser.

Der er en primær opmærksomhed på gældende regler og retningslinjer for hygiejne, samt an-vendelsen af værnemidler.

Der vil være særlig fokus på opdeling af borgere i mindre grupper samt tilknyttede toiletfacili-teter. Ligeledes vil der være opmærksomhed på, at borgerne også spiser i mindre grupper.

Der kan være ændringer i den enkelte borgers visiterede tilbud ift. tidsramme og evt. mål mm. 

Oplevers det, at en borger har symptomer på Covid19, modtages den enkelte borger ikke i ak-tivitets og samværstilbuddet.

Leder, af aktivitets og samværstilbuddet, Anette Lautrup, vil løbende være i dialog med det enkelte botilbud, samt borger ift. en eventuel tilbagevenden på Vongshøj.

Hvis du har spørgsmål, så ring til Anette Lautrup, på tlf.: 40 23 94 95.

Venlig hilsen

Anette Lautrup
Leder af 
Vongshøj – Aktivitetstilbud og samværstilbud
Psykiatri og handicap

 

 

 

 

Billeder fra Påske Rally 2019

Billeder fra projekt "Tusinde Farver"

Vongshøjband på besøg på SINE efterskole.

Samvær- og aktivitetstilbuddet på Handicap Løgumgård, et tilbud for udviklingshæmmede borgere, har været på besøg på SINE efterskole, hvor brugerbandet Vongshøjband, optrådte for efterskolens elever.

Arrangementet var tænkt som et møde mellem eleverne og Vongshøjband med musik som fællesnævner. Vongshøjband havde sammensat et musikalsk program hvor der indgik fællessang, bevægelse og et udvalg af de sange Vongshøjband er glade for at spille.

Den noget anderledes musikoplevelse, blev taget godt imod af eleverne og lærerne som var et glad, deltagende og imødekommende publikum.

Det var et vellykket arrangement og det blev efterfølgende aftalt at lave en gentagelse til næste år, for det næste hold efterskoleelever.

 

Vongshøjband, fra Samværs-og aktivitetstilbuddet Handicap Løgumgård besøgte Deutsche Schule Løgumkloster i anledning af Skolernes Sangdag, som er en landsdækkende begivenhed, som DR/Ramasjang har taget initiativ til. Tanken er at alle skoleelever i hele Danmark lærer nogle bestemte sange som så synges fredagen inden påske på alle skoler.

 

Vongshøjband har også indstuderet sangene og sammen med børn og lærere på Deutche Schule Løgumkloster har de afholdt en fælles sang-og musiktime. Det var rigtig sjovt og alle var aktive med sang, musik, dans og fagter. Der blev grinet og svedt og der var højt humør.

 

Deltagerne i Vongshøjband gav den hele armen og de gav også et par ekstra numre, både fed rock og en stille ballade som blev sunget af Torben Christensen.

 

Beskæftigelsen på Handicap Løgumgård

Ulli og Randi i sød harmoni

Eleverne danser til Dansesangen

 

Erik, Thomas, Torben og Randi

Børnene klapper koncentrerede