Hasselvej 1A

14. maj 2020 Botilbuddene på Handicap Løgumgård er nu genåbnet for besøg. 

Kære pårørende 

Botilbuddene på Handicap Løgumgård er nu genåbnet for besøg. 
Vi har modtaget de nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, og der genåbnes nu for besøg  på botilbuddene på Handicap Løgumgård. Det er vi mange der glæder os til. Men for at alt skal fo-regå i så trygge rammer som overhovedet muligt, vil vi I dette nyhedsbrev lige beskrive hvilke tiltag vi har sat i gang, så vi lever op til de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Hvad skal du vide inden dit besøg:
•    Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget
•    Kom kun efter aftale med lederen på det pågældende botilbud, og i det tidsrum, som bliver aftalt.
•    Kom kun det antal personer, der er aftalt. På handicap Løgumgård tilstræbes 1-2 blandt nærmeste pårørende
•    Følg venligst de anvisninger om, hvor du skal opholde dig under besøget
•    Som pårørende har du et særligt ansvar for at være med til at forebygge smitte med COVID-19, derfor er det vigtig at følge anvisninger og aftaler.

Hvor foregår besøget:
•    Besøgene afvikles på tilbuddets udearealer, eks. beboerens egen terrasse
•    Der er opsat et besøgstelt på fælles areal, hvor der kan bookes tid via lederen af botilbuddet.
•    Besøg/ hjemmebesøg aftales i samarbejde med botilbuddets leder. Der bliver udarbejdet handleanvisninger som er tilrettet hver enkelt beboer på handicap Løgumgård
•    Der vil være mulighed for at tage en gåtur sammen. Dette skal blot aftales med botilbuddets leder.

Under besøget:
•    Vask/sprit hænder hyppigt og grundigt
•    Host og nys i ærmet
•    Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg
•    Hold for forsigtighedens skyld 1-2 meters afstand til den person du besøger
•    Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt at kontakten er kortvarigt, og at du og din pårørende vasker hænder eller håndsprit.

Det er vigtigt, at vi har en god og konstruktiv dialog om besøgene på Handicap Løgumgård. Vi har ingen tilfælde med COVID-19, og for os handler det om, at alle tager ansvar, så COVID-19 fortsat  ikke kommer ind på vores botilbud.

Har du spørgsmål, er du til hver en tid velkommen til at kontakte lederen af botilbuddet.

 

Hasselvej 1A
6240 Løgumkloster
Tlf.: Afdeling 74 92 87 67

Leder: Dorthe Haase
Tlf: 30 53 93 52
Mail: dha@toender.dk

 

Afdeling Hasselvej 1a er et §108 botilbud for fire borgere med fysisk/psykisk funktionshæmning.

 

Hasselvej 1A er af ældre dato, og består af 4 enkeltværelser, med eget bad og egen udgang til skærmet terrasse. Derudover er der en ikke skærmet terrasse, som alle kan benytte. Der er ikke adgang til et fællesrum, men der er et ekstra køkken til madlavning med borger, samt et lokale til individuelle aktiviteter. Der er ligeledes et køkken, hvor maden fremstilles af personalet, og der er et vagtværelse centralt i huset, hvor rådighedsvagten sover.

 

Hasselvej 1a er en skærmet særforanstaltning for borgere med svære psykiske udfordringer, samt særlige behov i forhold til adfærd. Borgergruppen er kendetegnet ved svære psykiske udfordringer, manglende evne til social omgang med andre mennesker, lav aggressions - og impulskontrol, affektlabilitet og udadreagerende adfærd.

 

Hasselvej 1a tilbyder specialiserede socialpædagogiske indsatser ud fra den enkelte borgers behov, med fokus på trivsel, rehabilitering og udvikling, i det omfang borgeren profiterer af det.

 

De socialpædagogiske indsatser er fagligt forankret i en konfliktnedtrappende og anerkendende tilgang til borgeren i form af Low Arousal samt Gentle Teaching, der støtter borgeren i at opnå trivsel og livskvalitet i hverdagen.