Hasselvej 1A

 

Hasselvej 1A
6240 Løgumkloster
Tlf.: Afdeling 74 92 87 67

Leder: Dorthe Haase
Tlf: 30 53 93 52
Mail: dha@toender.dk

 

Afdeling Hasselvej 1a er et §108 botilbud for fire borgere med fysisk/psykisk funktionshæmning.

Hasselvej 1A er af ældre dato, og består af 4 enkeltværelser, med eget bad og egen udgang til skærmet terrasse. Derudover er der en ikke skærmet terrasse, som alle kan benytte. Der er ikke adgang til et fællesrum, men der er et ekstra køkken til madlavning med borger, samt et lokale til individuelle aktiviteter. Der er ligeledes et køkken, hvor maden fremstilles af personalet, og der er et vagtværelse centralt i huset, hvor rådighedsvagten sover.

Hasselvej 1a er en skærmet særforanstaltning for borgere med svære psykiske udfordringer, samt særlige behov i forhold til adfærd. Borgergruppen er kendetegnet ved svære psykiske udfordringer, manglende evne til social omgang med andre mennesker, lav aggressions - og impulskontrol, affektlabilitet og udadreagerende adfærd.

Hasselvej 1a tilbyder specialiserede socialpædagogiske indsatser ud fra den enkelte borgers behov, med fokus på trivsel, rehabilitering og udvikling, i det omfang borgeren profiterer af det.

De socialpædagogiske indsatser er fagligt forankret i en konfliktnedtrappende og anerkendende tilgang til borgeren i form af Low Arousal samt Gentle Teaching, der støtter borgeren i at opnå trivsel og livskvalitet i hverdagen.