Hasselvej 1B

Hasselvej 1B
6240 Løgumkloster
Tlf.: 74 92 81 94

Leder: Anette Lautrup
Tlf: 40 23 94 95
mail: alp@toender.dk

Hasselvej 1B er et hus omkranset af en dejlig have og nogle gode terrasser, nogle skærmede - andre ikke.

Hasselvej 1B beskæftiger 18 brugere, fordelt på 3 grupper. Dertil er der tilknyttet en særforanstaltning til en enkelt bruger.

Vi er et samværs- og aktivitetstilbud for brugere med særlige behov. En del af brugerne kan have svært ved, at deltage i større sociale sammenhænge. På Hasselvej 1B er der plads til, at de der har behov for pause fra fællesskabet, har deres eget rum at opholde sig i.

Da en del af husets brugere er autister, bliver der lagt vægt på trygge faste rammer, stabilitet og genkendelighed i hverdagen. Her er tolerance, forståelse og rummelighed for alle.

Aktiviteterne i huset bliver planlagt ud fra brugernes formåen, ønsker og behov.