Hjem » Info

Info

 

14. maj 2020 Botilbuddene på Handicap Løgumgård er nu genåbnet for besøg. 

Kære pårørende 

Botilbuddene på Handicap Løgumgård er nu genåbnet for besøg. 
Vi har modtaget de nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, og der genåbnes nu for besøg  på botilbuddene på Handicap Løgumgård. Det er vi mange der glæder os til. Men for at alt skal fo-regå i så trygge rammer som overhovedet muligt, vil vi I dette nyhedsbrev lige beskrive hvilke tiltag vi har sat i gang, så vi lever op til de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Hvad skal du vide inden dit besøg:
•    Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget
•    Kom kun efter aftale med lederen på det pågældende botilbud, og i det tidsrum, som bliver aftalt.
•    Kom kun det antal personer, der er aftalt. På handicap Løgumgård tilstræbes 1-2 blandt nærmeste pårørende
•    Følg venligst de anvisninger om, hvor du skal opholde dig under besøget
•    Som pårørende har du et særligt ansvar for at være med til at forebygge smitte med COVID-19, derfor er det vigtig at følge anvisninger og aftaler.

Hvor foregår besøget:
•    Besøgene afvikles på tilbuddets udearealer, eks. beboerens egen terrasse
•    Der er opsat et besøgstelt på fælles areal, hvor der kan bookes tid via lederen af botilbuddet.
•    Besøg/ hjemmebesøg aftales i samarbejde med botilbuddets leder. Der bliver udarbejdet handleanvisninger som er tilrettet hver enkelt beboer på handicap Løgumgård
•    Der vil være mulighed for at tage en gåtur sammen. Dette skal blot aftales med botilbuddets leder.

Under besøget:
•    Vask/sprit hænder hyppigt og grundigt
•    Host og nys i ærmet
•    Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg
•    Hold for forsigtighedens skyld 1-2 meters afstand til den person du besøger
•    Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt at kontakten er kortvarigt, og at du og din pårørende vasker hænder eller håndsprit.

Det er vigtigt, at vi har en god og konstruktiv dialog om besøgene på Handicap Løgumgård. Vi har ingen tilfælde med COVID-19, og for os handler det om, at alle tager ansvar, så COVID-19 fortsat  ikke kommer ind på vores botilbud.

Har du spørgsmål, er du til hver en tid velkommen til at kontakte lederen af botilbuddet.

 

 

 

14. maj 2020  Gradvis åbning af aktivitets og samværstilbuddet Vongshøj, Løgumgård

Så er aktivitets og samværstilbuddet Vongshøj klar til en gradvis genåbning.

Den gradvise åbning for borgerne vil betyde, at der træffes individuelle faglige vurderinger ift. den enkelte borgers psykiske og fysiske almene tilstand. Beslutningen vil blive truffet i samarbejde med borgere, botilbud og medarbejdere. Inden den enkelte borger tilbydes at komme Stilbage på Vongshøj, udarbejdes detaljerede planer ift. tilbagevenden til tilbuddet Vongshøj. Ved tilbagevenden på Vongshøj, må der forventes ændringer, i den enkelte borgers visiterede tilbud ift. tidsramme og evt. mål mm. 

Der skal forventes forandringer og nye forhold, da meget vil være forandret iht. givende retningslinjer fra forskellige myndige instanser.

Der er en primær opmærksomhed på gældende regler og retningslinjer for hygiejne, samt anvendelsen af værnemidler.

Der vil være særlig fokus på opdeling af borgere i mindre grupper samt tilknyttede toiletfaciliteter. Ligeledes vil der være opmærksomhed på, at borgerne også spiser i mindre grupper.

Der kan være ændringer i den enkelte borgers visiterede tilbud ift. tidsramme og evt. mål mm. 

Oplevers det, at en borger har symptomer på Covid19, modtages den enkelte borger ikke i aktivitets og samværstilbuddet.

Leder, af aktivitets og samværstilbuddet, Anette Lautrup, vil løbende være i dialog med det enkelte botilbud, samt borger ift. en eventuel tilbagevenden på Vongshøj.

Hvis du har spørgsmål, så ring til Anette Lautrup, på tlf.: 40 23 94 95.

Venlig hilsen

Anette Lautrup
Leder af 
Vongshøj – Aktivitetstilbud og samværstilbud
Psykiatri og handicap

 

 

Socialudvalget indbyder til borgermøde omkring den gode overgang fra barn til voksen på det specialiserede socialområde

Vi håber I vil komme og bidrage med jeres viden, erfaringer og forventninger til, hvordan vi sammen kan skabe gode overgange for vore børn og unge i Tønder Kommune.

Borgermødet afholdes på Løgumkloster Højskole, den 3. april kl. 19.00, læs mere i vedlagte invitation.

 

Af hensyn til traktementet vil vi gerne vide, hvor mange I kommer, så gerne tilmelding på mail til: as6@toender.dk

Har du spørgsmål, så kontakt Carina Scheelke på mobil: 20 11 95 41

 

Med venlig hilsen

Socialudvalget v/ Formand Peter Christensen.