Løgumgård

 

15. maj 2020 Nu åbnes der op for besøg på socialetilbud

 14. maj 2020 - Botilbuddene på Handicap Løgumgård er nu genåbnet for besøg

Kære pårørende

Botilbuddene på Handicap Løgumgård er nu genåbnet for besøg. 
Vi har modtaget de nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, og der genåbnes nu for besøg  på botilbuddene på Handicap Løgumgård. Det er vi mange der glæder os til. Men for at alt skal fo-regå i så trygge rammer som overhovedet muligt, vil vi I dette nyhedsbrev lige beskrive hvilke tiltag vi har sat i gang, så vi lever op til de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Hvad skal du vide inden dit besøg:
•    Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget
•    Kom kun efter aftale med lederen på det pågældende botilbud, og i det tidsrum, som bliver aftalt.
•    Kom kun det antal personer, der er aftalt. På handicap Løgumgård tilstræbes 1-2 blandt nærmeste pårørende
•    Følg venligst de anvisninger om, hvor du skal opholde dig under besøget
•    Som pårørende har du et særligt ansvar for at være med til at forebygge smitte med COVID-19, derfor er det vigtig at følge anvisninger og aftaler.

Hvor foregår besøget:
•    Besøgene afvikles på tilbuddets udearealer, eks. beboerens egen terrasse
•    Der er opsat et besøgstelt på fælles areal, hvor der kan bookes tid via lederen af botilbuddet.
•    Besøg/ hjemmebesøg aftales i samarbejde med botilbuddets leder. Der bliver udarbejdet handleanvisninger som er tilrettet hver enkelt beboer på handicap Løgumgård
•    Der vil være mulighed for at tage en gåtur sammen. Dette skal blot aftales med botilbuddets leder.

Under besøget:
•    Vask/sprit hænder hyppigt og grundigt
•    Host og nys i ærmet
•    Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg
•    Hold for forsigtighedens skyld 1-2 meters afstand til den person du besøger
•    Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt at kontakten er kortvarigt, og at du og din pårørende vasker hænder eller håndsprit.

Det er vigtigt, at vi har en god og konstruktiv dialog om besøgene på Handicap Løgumgård. Vi har ingen tilfælde med COVID-19, og for os handler det om, at alle tager ansvar, så COVID-19 fortsat  ikke kommer ind på vores botilbud.

Har du spørgsmål, er du til hver en tid velkommen til at kontakte lederen af botilbuddet.

 

 

 

 

Handicap Løgumgård er et kommunalt bo- og beskæftigelsessted for fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

Vi har på Handicap Løgumgård i de seneste år arbejdet med værdigrundlaget for stedets virke på flere niveauer.
De grundlæggende fælles værdier er grundlaget for værdisætninger og målsætninger på de enkelte afdelinger.
De værdier der grundlæggende er fundamentet for Handicap Løgumgård og for det pædagogiske arbejde der gennemføres er: at den enkelte borger og bruger opnår størst mulig livskvalitet

  • at den enkelte borger og bruger har indflydelse på eget liv
  • at borgerne og brugerne befinder sig i et trygt og inspirerende miljø. Der byder på positive relationer til andre mennesker
  • at borgerne og brugerne får mulighed for at udnytte evner og talenter
  • at borgerne og brugerne har den optimale familiekontakt.

I værdierne rummes stof til drøftelse for hver enkelt beboers og brugers livsvilkår, dels i den aktuelle hverdag og dels på længere sigt. De overordnede værdier er grundlaget for de værdier der arbejdes mere detaljeret med i de enkelte afdelinger og de enkelte levegrupper.
Værdierne er til konstant drøftelse og debat.

Tilbudsportalen Handicap Løgumgård