Løgumgård

Handicap Løgumgård er et kommunalt bo- og beskæftigelsessted for fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

Vi har på Handicap Løgumgård i de seneste år arbejdet med værdigrundlaget for stedets virke på flere niveauer.
De grundlæggende fælles værdier er grundlaget for værdisætninger og målsætninger på de enkelte afdelinger.
De værdier der grundlæggende er fundamentet for Handicap Løgumgård og for det pædagogiske arbejde der gennemføres er: at den enkelte borger og bruger opnår størst mulig livskvalitet

  • at den enkelte borger og bruger har indflydelse på eget liv
  • at borgerne og brugerne befinder sig i et trygt og inspirerende miljø. Der byder på positive relationer til andre mennesker
  • at borgerne og brugerne får mulighed for at udnytte evner og talenter
  • at borgerne og brugerne har den optimale familiekontakt.

I værdierne rummes stof til drøftelse for hver enkelt beboers og brugers livsvilkår, dels i den aktuelle hverdag og dels på længere sigt. De overordnede værdier er grundlaget for de værdier der arbejdes mere detaljeret med i de enkelte afdelinger og de enkelte levegrupper.
Værdierne er til konstant drøftelse og debat.

Tilbudsportalen Handicap Løgumgård