Nøddevej 1 og Hasselvej 4

Nøddevej 1 og Hasselvej 4
6240 Løgumkloster

Nøddevej 1, Tlf.: 74 92 83 55
Hasselvej 4, Tlf.: 74 92 83 54

Leder
Marianne Juul Møller
Mobil 24 98 03 85
Mail: marjup@toender.dk

Nøddevej 1 er bygget i 2008 og har 12 lejligheder. Lejlighederne er fordelt på tre levegrupper. I levegrupperne er der fælles køkken-alrum og opholdsrum.

Alle lejligheder er individuelt indrettet efter borgerens egne behov og ønsker.

Hasselvej 4 er bygget i 2008 og har 12 lejligheder. Lejlighederne er fordelt på tre levergrupper. I levegrupperne er der fælles køkken-alrum og opholdsrum. Alle lejligheder er individuelt indrettet efter borgernes egne behov og ønsker.

Den enkeltes behov, selv- og medbestemmelse er nogle af nøgleordene for os.

Beboerne udfordres gennem oplevelser og planlagte pædagogiske forløb, hvorved der skabes mulighed for fysisk-, psykisk- og social udvikling.

For borgerne betyder værdierne: At det gode liv leves sammen med andre, at alle har krav på og ret til udvikling og at alle har indflydelse og medbestemmelse.

Hasselvej 4 er bygget i 2008 og har 12 lejligheder. Lejlighederne er fordelt på 3 levergrupper. I levegrupperne er der fælles køkkenalrum og opholdsrum. Alle lejligheder er individuelt indrettet efter borgernes egne behov og ønsker.

Den enkeltes behov, selv- og medbestemmelse er nogle af nøgleordene for os.
Beboerne udfordres gennem oplevelser og planlagte pædagogiske forløb, hvorved der skabes mulighed for fysisk-, psykisk- og social udvikling.
For borgerne betyder værdierne: At det gode liv leves sammen med andre, at alle har krav på og ret til udvikling og at alle har indflydelse og medbestemmelse.


Styrelsen for patiemtsikkerhed:

Resumé af 05. februar 2019 til offentliggørelse - Reaktivt tilsyn Handicap Løgumgård, Hasselvej 4

Dagsordner og referater vedr. Nøddevej 1 og Hasselvej 4:

 

Referat fra samrådsmøde:

19. februar 2019

26. september 2018

02. maj 2018

25. september 2017

21. februar 2017

21. september 2016

12. april 2016

03. februar 2016

03. juni 2015

11. februar 2015