For studerende

Handicap Løgumgård kan årligt modtage op til 18 lønnede pædagogstuderende og et variabelt antal øvelsesstuderende.

Vi vil ved Handicap Løgumgård gerne kunne leve op til de øgede krav der stilles til vejledning efter at pædagoguddannelsen er blevet en professionsbachelor.

Vejlederne har derfor taget den nye vejlederuddannelse, for derved at kunne vejlede de studerende på bedste vis.

Uddannelsespolitik og planer på de forskellige afdelinger:

Uddannelsespolitik:

Hasselvej 3 og 6

Hasselvej 7 - 9

Nøddevej 1

Hasselvej 4

Æblevej 1

Æblevej 2

Værkstedet Vongshøj: Hasselvej 1B, Lobæk og Fælleshuset

www.ucsyd.dk